Czy wiesz jak odblokować No Fly Zones w DJI GEO 2.0 z MDRON.PL??

Czy wiesz jak odblokować No Fly Zones w DJI GEO 2.0 z MDRON.PL??

czy-wiesz-jak-odblokowac-no-fly-zones-w-dji-geo-2.0-z-mdronpl-1.jpg

Wprowadzona przez DJI polityka No Fly Zones - Fly Safe, służy znacznemu zwiększeniu bezpieczeństwa lotów dronami/BSP oraz wykonywaniu ich zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
Najnowsza aktualizacja systemu geofencingowego DJI Geospatial Environment Online (GEO) 2.0 została wykonana w lutym 2019 roku, rozszerzając go tym samym na 32 kraje Europy. W obrębie systemu została zaimplementowana lista tzw. No Fly Zones (NFZ), czyli obszarów w strefie powietrznej, w których obowiązuje zakaz lub ograniczenie lotów dla dronów/BSP, tj.:  lotniska, jednostki wojskowe, stadiony narodowe, elektrownie, itp. Najnowsza aktualizacja systemu DJI GEO 2.0 dotyczy również stref TFR, czyli posiadających tymczasowe ograniczenia lotów z uwagi na ważne wydarzenia w danym rejonie: klęski żywiołowe. Dane takie uzyskuje z Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej - Eurocontrol.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez DJI, w czasie przechodzenia procesu odblokowywania strefy dla Klienta, funkcjonująca baza danych GEO MAP, służy zapewnieniu ogólnej ochrony wrażliwych lokalizacji na kuli ziemskiej. Część stref DJI GEO 2.0 nie zabrania lotów, a jedynie informuje użytkowników dronów/BSP DJI o potencjalnych zagrożeniach.

czy-wiesz-jak-odblokowac-no-fly-zones-w-dji-geo-2.0-z-mdronpl-2.jpg

Funkcjonujące strefy w bazie GEO zostały podzielone na następujące obszary:

Strefy ograniczone(kolor czerwony w aplikacji DJI GO 4) - lot jest zablokowany, żeby wykonywać loty w tych strefach musisz uzyskać pozwolenie. Opis w dalszej części artykułu.

Strefy wysokości – wykonując loty w tych strefach, zostanie wysłane do Ciebie ostrzeżenie w aplikacji DJI GO 4. Wysokość Twojego lotu zostanie ograniczona.

Strefy autoryzacji – jest to najczęściej występująca strefa w systemie DJI GEO 2.0. Wymagana autoryzacja przy użyciu SMS lub kartą kredytową. Jest to jedynie weryfikacja tożsamości, a żadne opłaty nie są pobierane.

Strefy ostrzegawcze – są one odwzorowaniem przestrzeni powietrznych CTR, MATZ TRA tj.: lotniska, obiekty wojskowe, tzw. strefy czasowo zarezerwowane etc. Wykonywanie lotów jest możliwe po uzyskaniu zgody organu zarządzającego.

Strefy ostrzegawcze rozszerzone – odblokowanie następuje poprzez autoryzację, tak jak w przypadku Strefy autoryzacji. W odróżnieniu do lotów w niej, nie konieczne jest stałe połączenie z Internetem oraz posiadanie zweryfikowanego konta w czasie lotu(autoryzacja jest tylko jednorazowa).

Jak odblokować/zdjąć blokadę ze Strefy autoryzacji(kolor niebieski) – MDRON.PL

Kiedy znajdziesz się w miejscu wykonywania lotu oraz uruchomisz drona/BSP, w Twojej aplikacji DJI GO 4, wyświetli się komunikat:

czy-wiesz-jak-odblokowac-no-fly-zones-w-dji-geo-2.0-z-mdronpl-3.jpg
W komunikacie pojawi się także pole na podanie numeru telefonu bądź numeru karty kredytowej. Służy to do weryfikacji naszej tożsamości. W przypadku, kiedy wybierzemy weryfikację przez telefon, otrzymamy kod, który musimy wpisać w kolejne okienko.

Po przejściu tej procedury, wybrana przez nasz strefa znajdzie się już na liście. Ostatnią czynność, którą musimy zrobić to zaimportować ją do drona/BSP poprzez naciśnięcie „Import to Aircraft”.

Jak odblokować/zdjąć blokadę ze Strefy ograniczonej(czerwona)/No Fly Zones w aplikacji DJI GO 4 – MDRON.PL

Strefa czerwona zajmuje obszary wymagające wzmożonej kontroli. Dlatego latanie w niej wymaga od nas wysłania odpowiedniego formularza. Żeby tego dokonać, wchodzimy na stronę DJI, w zakładkę Fly Safe oraz naciskamy przycisk UNLOCK A ZONE.

Ukaże się nam następujący formularz:

czy-wiesz-jak-odblokowac-no-fly-zones-w-dji-geo-2.0-z-mdronpl-4.png
W celu zdjęcia blokady w DJI GEO 2.0 zobowiązani jesteśmy podać:

- Imię i Nazwisko;
- Adres E-mail;
- Termin, w którym ma być zdjęta blokada;
- Nazwa konta DJI (adres E-mail lub numer telefonu);
- Model drona/BSP oraz  numer seryjny kontrolera;
- Branża naszej działalności oraz uzasadnienie zdjęcia blokady;
- Dodatkowo możemy załączyć również pliki z uzyskanym od odpowiedniego organu pozwoleniem, zgodą na lot czy skanem naszego świadectwa kwalifikacji.

Postępując dalej, przechodzimy do mapy i wybieramy obszar, który chcemy odblokować. Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego zapasu!!! Zatwierdzamy i wpisujemy kod weryfikacyjny. Teraz oczekujemy na emaila z potwierdzeniem odblokowania, który powinniśmy otrzymać w ciągu kolejnych 24h. Z doświadczenia wiemy, że jest to zazwyczaj kilka minut.

W chwili otrzymania wiadomości z DJI z potwierdzeniem możliwości zdjęcia blokady, uruchamiamy drona/BSP oraz urządzenie z aplikacją DJI GO 4. Następnie importujemy listę z odblokowaną strefą klikając po kolei: General Settings -> Unlocking List -> App -> Import to Aircraft. Zbiór tych czynności można wykonać poza miejscem lotu, konieczne jest jednak połączenie z Internetem.

Już ostatnim krokiem jest import strefy do drona/BSP, przed lotem. Czynność tą wykonujemy na miejscu lotu, po włączeniu drona/BSP oraz aplikacji DJI GO 4. Klikamy kolejno: General Settings -> Unlocking List -> Aircraft oraz przesuwamy wybrany obszar.

Koniecznie akceptujemy warunki potwierdzając, posiadanie przez nas odpowiednich uprawnień do wykonania lotu dronem/BSP. W tej sytuacji połączenie z Internetem nie jest konieczne, jedynie połączenia z odpowiednią ilością satelit. Możemy rozpoczynać lot!!!