Kontakt

MDRON Sp. z o.o.

ul. Do Dysa 5
20-149 Lublin

NIP: PL712-332-97-58
REGON 366461097

 

OBSŁUGA KLIENTA:

e-mail: biuro@mdron.pl
tel. kontaktowy: +48 600 800 680

SERWIS:

e-mail: serwis@mdron.pl
tel. kontaktowy: +48 600 800 680

 

Czynne:
Dni robocze 08:00 - 16:00

 

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 "C", 20-601 Lublin, www.ihlublin.pl  Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”.