Ubezpieczenia polisy dla dronów oraz pilotów operatorów UAV

 Ubezpiecznie polisa pilota drona, bezzałogowego statku powietrznego oraz jego pilota operatora UAV to niezbędna konieczność dla właściwego oraz niezakłóconego prowadzenia operacji powietrznych.

Obecnie w ofercie naszego partnera znajduje się kilka rodzajów ubezpieczeń, które mogą obejmować drony oraz ich pilotów operatorów. Należą do nich: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia sprzętu oraz ubezpieczenia na wypadek kradzieży lub uszkodzenia. Bardzo ważne dla pilotów operatorów UAV dronów jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, z uwagi na fakt, iż może ono chronić przed kosztami związanymi ze szkodami osobistymi lub materialnymi, spowodowanymi przez drona podczas lotu. Dedykowane ubezpieczenie sprzętu, stwarza możliwość ochrony drona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez awarie techniczne lub zdarzenia losowe tj.: uderzenie w drzewo lub inne przeszkody w czasie lotu.

Pamiętać należy, iż w każdej sytuacji, piloci operatorzy dronów zmuszeni są do przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji dotyczących używania dronów, w tym także z zakresu ubezpieczeń. Zakup ubezpieczenia drona może pomóc w ochronie samego sprzętu, osób trzecich oraz mienia.

Zapoznaj się z ofertą i kup on-line:

 

mdronpl-klawisz-aero-polisa-uav.png
 

 

 

 

 

 

 

 

MDRON Sp. z o.o. nie jest podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych firmy Mentor Ubezpieczenia Indywidualne Sp. z o.o. i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Zamieszczony na stronie link służy jedynie przedstawieniu oferty podmiotu Mentor Ubezpieczenia Indywidualne Sp. z o.o.