Instrukcja obsługi pobierania logów lotów z aplikacji DJI

Szanowni użytkownicy dronów DJI,

wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom, stworzyliśmy(poniżej) kompleksową instrukcję obsługi pobierania ściągania logów lotów z aplikacji DJI. Jest to czynność niezbędna, do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia czynności serwisowych przez producenta(DJI), w ramach gwarancji.

Jak to zwykle bywa, niestety nawet bardzo zaawansowane technologie firmy DJI, nie są wolne od potencjalnych problemów i wad. To może doprowadzić do uszkodzenia drona w wyniku kolizji lub innego zdarzenia lotniczego.

W sytuacji kiedy operator uznał, że wypadek uszkodzenie spowodowane było na skutek błędnego działania urządzenia, ma prawo wnioskować do producenta o przeprowadzenie analizy wypadku, która w trakcie trwania procesu reklamacyjnego zostanie przeprowadzona serwis producenta.

Rozpoczynając proces reklamacji, należy jak najszybciej dostarczyć wszystkie dane niezbędne dla serwisu DJI do przeprowadzenia diagnozy wypadku.

Z tą chwilą należy koniecznie uzbroić się w cierpliwość. Drony DJI to bardzo złożone urządzenia, których diagnoza wymaga czasu. W sytuacji kolizji, serwis producenta potrzebuje przeprowadzić diagnozę urządzenia oraz przeanalizować wszystkie dostarczone dane.

Do tego wszystkiego należy doliczyć czas potrzebny na transport urządzenia do serwisu producenta oraz drogę powrotną.

Instrukcja pobierania ściągania logów lotów z aplikacji DJI