Jak przedłużyć wznowić świadectwo kwalifikacji uprawnienia UAVO BSP zgodnie z nowymi przepisami?? - Sklep blog MDRON.PL

  Dokument nazwany Świadectwem kwalifikacji UAVO wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych jest wydawany w formie bezterminowej. Uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżej wymienionego dokumentu, Świadectwa kwalifikacji UAVO (Dz.U. poz.1630), nadane uprawnienia podlegają ograniczeniu czasowemu. Wyszczególniając poniżej:

- podstawowe uprawnienia UAVO - ważność 5 lat
- dodatkowo - 3 lata.

Czy wiecie jak przedłużyć świadectwo kwalifikacji uprawnienia UAVO?

  Żeby wydłużyć okres ważności świadectwa kwalifikacji UAVO, konieczne jest przystapienie do właściwego egzaminu. Należy zrobić to jeszcze w okresie ważności posiadanych uprawnień. Wymagany egzamin, który przedłuża okres ważności naszych uprawnień UAVO, opiera się na praktycznym sprawdzeniu możliwości umiejętności kierowania sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym w obecności egzaminatora. Ten rodzaj egzaminu nie może być przeprowadzony przez instruktora. W trakcie przeprowadzanego egzaminu, egzaminator upoważniony jest do weryfikacji również znajomości aktualnych przepisów z zakresu BSP. Po zakończonym egzaminie oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, prowadzący egzaminator przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji UAVO. Dokonuje to poprzez wykonanie wpisu do posiadanego przez nas świadectwa kwalifikacji. W dokumencie pojawia się nowa data ważności, dlatego nie potrzebujemy wymieniać dokumentu na nowy.

Jakie dokumenty są nam potrzebne, żeby przedłużyć świadectwo kwalifikacji UAVO??

Wymagane dokumenty to:
- dowód osobisty
- odpowiednia polisa OC dla operatora BSP(wyłącznie do wglądu)
- potwierdzenie wykonania przelewu za egzamin przedłużający w kwocie 55 PLN
- w przypadku kategorii MTOM<25 kg ważne badania lotniczo- lekarskie(do wglądu)

Co zrobić w sytuacji, kiedy należy wznowić świadectwo kwalifikacji UAVO?

  Proces wznawiania świadectwa kwalifikacji UAVO, występuje w sytuacji, kiedy jego termin ważności upłynął. Wiąże się to oczywiście z wykonaniem wyższej opłaty w wysokości 98 PLN. Wznowienie świadectwa kwalifikacji to również konieczność wydania nowego dokumentu.

Wznowienie świadectwa kwalifikacji wymaga:
- dowodu osobistego
- odpowiedniej polisy OC dla operatora BSP(wyłącznie do wglądu)
- przedłożenia wniosku 5/LBSP
- przedstawienia potwierdzenia wykonania płatności za egzamin
- w przypadku kategorii MTOM<25 kg ważne badania lotniczo- lekarskie(do wglądu)

  Egzamin wznawiający świadectwo kwalifikacji UAVO, tak samo jak w przy egzaminie przedłużającym, jest on przeprowadzany przez egzaminatora państwowego. Z uwagi na fakt, iż wznowienie świadectwa kwalifikacji wymaga wydania nowego dokumentu, po zdaniu egzaminu okres oczekiwania może wynieść nawet miesiąc, żeby móc skorzystać z wznowionego uprawnienia.

Do pobrania: