Innowacyjny DJI DIGITAL FPV SYSTEM - Informacje, pytania, odpowiedzi, FAQ w MDRON.PL

Innowacyjny i unikatowy DJI DIGITAL FPV SYSTEM


1. Na co należy zwrócić uwagę, przy korzystaniu z nowego innowacyjnego cyfrowego systemu FPV DJI?

W czasie korzystania z nowego systemu FPV DJI należy pamiętać, żeby nie latać w obszarach o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych, np: w obszarach o silnym sygnale Wi-Fi. Producent nie zaleca również latania urządzeniem dronem samolotem wykorzystującym DJI Digital FPV System zbyt daleko bądź na zbyt małej wysokości. Przed lotem należy wyłączyć wszystkie nadajniki Wi-Fi zewnętrznych modułów umieszczonych na urządzeniu dronie samolocie, żeby uniknąć zakłóceń sygnału.

2. Na co trzeba koniecznie uważać przy wybieraniu kanału o częstotliwości wykorzystywanej przez innego pilota operatora?

Przy użyciu DJI Digital FPV System nie jest to zalecane. Jeżeli użyjemy zajętego kanału, obaj piloci operatorzy mogą zostać tymczasowo przełączeni na kanał publiczny, powodując zakłócenia sygnału.  Bardzo prawdopodobna jest również sytuacja, w której obaj użytkownicy mogą stracić kontrolę nad dronem samolotem oraz mogą nie być w stanie odbierać transmisji FPV.

3. Jakie środki ostrożności należy zastosować w czasie korzystania z innowacyjnego unikatowego systemu DJI FPV w różnych krajach lub regionach?

Wykorzystując system DJI FPV w różnych krajach, należy przestrzegać lokalnych przepisów z zakresu transmisji radiowej. Po prostu podłącz system DJI FPV do DJI Assistant 2 (seria DJI FPV), a udostępnione oprogramowanie automatycznie dostosuje ustawienia systemu zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Jakie środki ostrożności należy zastosować w czasie korzystania z gogli okularów systemu DJI FPV?

Kiedy używamy gogli okularów w miejscu nasłonecznionym, należy unikać wystawiania soczewek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. To może spowodować nieodwracalne uszkodzenie optyki gogli okularów.

5. Jakie należy powziąć środki ostrożności w czasie korzystania z jednostki powietrznej systemu DJI FPV?

Jednostka powietrzna systemu DJI FPV Air Unit może emitować dużą ilość ciepła. Nie należy dotykać bezpośrednio jednostki bez uprzedniego ostygnięcia. Należy unikać używania jednostki powietrznej DJI FPV Air Unit przez dłuższy czas w środowisku o wysokiej temperaturze oraz małym przepływie powietrza. To może spowodować, iż jednostka nagrzeje się i przejdzie w tryb Low Power Mode, co wpłynie znacząco na jej wydajność.

6. Jakie opóźnienia występują w innowacyjnym systemie DJI Digital FPV?

Opóźnienie typu End-to-end to całkowity czas, jaki jest potrzebny na przesłanie informacji z kamery na ekran wyświetlacza gogli okularów. Najmniejsze opóźnienie w cyfrowym innowacyjnym systemie FPV DJI wynosi 28 ms, zapewniając jakość obrazu 720p/120 fps. Wartości te są możliwe do osiągnięcia w otwartych przestrzeniach, bez licznych zakłóceń elektromagnetycznych.

7. Dlaczego anteny w goglach okularach DJI FPV są luźne, pomimo że śruby zostały dokręcone?

Anteny pozostają luźne nawet po dokręceniu, żeby chronić gogle, w sytuacji upadku z wysokości. Gdyby anteny były zbyt ciasno spasowane, pękłyby przy uderzeniu upadku.

8. Jak zainstalować kamerę systemu DJI FPV do ramy drona samolotu?

Należy włożyć standardowe śruby M2 w otwory po obu stronach kamery systemu DJI FPV. W standardzie kamera systemu DJI FPV została również wyposażona w cztery śruby M2 4 mm. To pozwala zainstalować kamerę w innym dronie samolocie.

9. Czy innowacyjny system DJI FPV Digital System jest kompatybilny współpracuje z kontrolerem lotu DJI A3 lub N3?

Nie.

10. Czy można ręcznie przełączać pomiędzy Mode 1, a Mode 2 na kontrolerze aparaturze DJI FPV System?

Tak. Nie jest to jednak zalecane. Oficjalna gwarancja firmy DJI nie obejmuje kontrolera aparatury, który mógłby zepsuć się w czasie ręcznego przełączania pomiędzy Mode 1, a Mode 2.

11. Jak można aktywować oraz zaktualizować DJI FPV System?

W tym celu należy odwiedzić stronę produktu DJI FPV System. Na oficjalnej stronie DJI, trzeba udać się do sekcji pobierania oraz pobrać DJI Assistant 2. Włącz wszystkie moduły oraz podłącz je do DJI Assistant 2 w celu rozpoczęcia aktywacji i aktualizacji.

12. Czy opóźnienie w transmisji wideo wzrośnie w czasie nagrywania wideo?

Opóźnienie w transmisji wideo nie zwiększy się, jeżeli nagrywamy filmy przy pomocy gogli okularów DJI FPV. Opóźnienie w transmisji wideo może wzrosnąć o około 5 ms, jeżeli do nagrywania wideo wykorzystujemy moduł jednostki powietrznej DJI FPV Air Unit.

13. Czy gogle okulary DJI FPV Goggles są kompatybilne z innymi dronami DJI?

Nie, nie są.

14. Czy można używać jednostki powietrznej DJI FPV Air Unit do robienia zdjęć?

Nie, nie można.

15. Jakie wersje oprogramowania kontrolera lotu obsługuje jednostka powietrzna DJI FPV Air Unit?

Wersje te to: Betaflight 4.1.0 oraz nowsze.

16. Czy jednostka powietrzna DJI FPV Air Unit może funkcjonować jednocześnie z innymi dronami wyścigowymi, które wykorzystują analogowe systemy transmisji?

Tak, ale nie jest to jednak zalecane. System DJI FPV Digital System wykorzystuje pasma częstotliwości 5,725–5,850 GHz, w czasie kiedy analogowy system transmisji wykorzystuje pasmo 5,8 GHz. Jeżeli oba zostaną użyte razem, mogą wystąpić zakłócenia sygnału.

17. Czy system DJI FPV Digital System jest kompatybilny z kontrolerami aparaturami innych marek?

Tak oczywiście, ale niezbędny jest dodatkowy odbiornik w czasie korzystania z systemu DJI FPV Digital System z innymi kontrolerami aparaturami.

Aktualności